Vergoeding

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk zonder tussenkomst van een verwijzend arts. Bij kinderen die aan huis behandelend worden en kinderen die onder de chronische zorg vallen, is wel een verwijzing nodig van een specialist. Ook vragen wij een verwijzing voor kinderen die wij op scholen behandelen.

Met alle zorgverzekeraars in Nederland hebben wij een contract gesloten, zodat u altijd verzekerd bent voor onze kinderfysiotherapeutische zorg.

Kinderfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars minimaal 18 x vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen sprake van een eigen risico. Verdere vergoeding hangt af van uw aanvullende zorgverzekering.

Er wordt rechtsstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen in het jaar 2019, die niet meer worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven Kinderfysiotherapie De Bilt 

Met ingang van 1 januari 2021
Intake en deel onderzoek € 48,00
Intake en deel onderzoek na verwijzing € 48,00
Intake en deel onderzoek na verwijzing aan huis / op andere locatie € 60,00
Kinderfysiotherapeutische interventie in de praktijk € 48,00
KInderfysiotherapeutische interventie aan huis / op andere locatie € 60,00
Overleg / oudergesprek in de praktijk € 48,00
Overleg / oudergesprek op andere locatie € 60,00
Rapportage € 48,00

Niet nagekomen afspraak (niet 24 uur van te voren afgezegd) 100 % van het tarief van de geplande interventie.

Kinderfysiotherapeutische interventietijd is 30 minuten; dit is inclusief voorbereidingstijd en administratietijd.

 

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Afspraken op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en zaterdagmorgen in overleg.

Contactgegevens

Kinderfysiotherapie De Bilt
Henrica van Erpweg 2
3732 BG De Bilt